Posted in Ikke kategoriseret

Hvis alt var muligt, hvad indførte du så med det samme på din arbejdsplads for; dig selv, din chef, dine kolleger, dine medarbejdere?

I tiden hører vi om mange alternative måder at drive virksomhed på.

Vi hører om bygherren, der fyrer alle mellemledere og give ledelsen til den udførende håndværker. Vi hører om brandingvirksomheden, der aflyser ferieregistreringen og lader de ansatte selv tilpasse, hvornår og hvor meget ferie de har brug for at holde gennem året. Vi hører om omsorgsplejen, der lægger ansvaret for den daglige planlægning ud til plejepersonalet, vi hører om…

Vi er i gang med et paradigmeskifte, vi rykker de sidste rester af industrisamfundets normer og arbejdsregler op med rode og forsøger os frem med nye modeller, der gerne skal matche vores videns- og innovationssamfund.

Vi kan ikke længere opdele livet i områder og logisk tid for arbejde, familie og fritid. I dag flyder tingene sammen og det vi står med i sin helhed, kalder vi for tilværelsen.

Den nye tilværelse, hvor vi af al magt prøver at gå udenom stress, overbelastning, udbrændthed og andre af tiden symptomer på, at vi endnu ikke er helt i mål og at verden på mange måder er i opbrud.

Men kan vi finde én opskrift, den opskrift vi alle søger og, som vil løse alle udfordringer uden at tilføre nye belastende symptomer?

Ensomhed er kommet snigende allerede. Måske ikke alene det at være ensom i fysisk forstand, men også det at føle sig ensom i fællesskaber og ensom og isoleret fra sig selv.

Bølgen af meditation, mindfulness og yoga strømmer ind over os her i begyndelsen i det nye paradigme, som forebyggelse og helbredelse af de usunde symptomer. Alle de nye tiltag vi tyer til, i et forsøg på at gøre det bedst mulige.

Vi kan stille os over i et hjørne og anskue det hele lidt på afstand og tænke vores, vi kan sætte os op i helikopteren, vi kan sætte os ned og analysere og vi kan trække os og alene rette fokus på, at vi selv og vores nærmeste overlever i den tumult verden, nationen, virksomhederne og vi, som mennesker, oplever på alle plan.

Om der findes én løsning ved jeg ikke, men jeg ved at alt har en begyndelse, et forløb og en udfasning.

Jeg ved, at vi hver især, hver dag kan gøre noget for at gøre vores eget liv bedre og bedre, dag for dag.

Jeg ved at denne udvikling i mennesket vil påvirke udviklingen på arbejdsmarkedet, i nationen og på verdensplan. Men, for der er et men. Der er altid et men…

Men, er det bare en ny cyklus med nye sejre, succeser, udfordringer og symptomer vi fostrer?

Hvad nu hvis alt var muligt?

Hvad nu hvis… Hvad ville du så ønske der sker i dag, i morgen, i fremtiden?

Hvor er du?

Hvordan kan du påvirke den udvikling, der er i gang?

Hvad drømmer du om?

Hvad drømmer dine nærmeste om?

Hvad drømmer dine kolleger og ansatte om?

Hvad drømmer landet om?

Hvad drømmer verden om?

Kære leder

Hvis alt var muligt, hvad indførte du så med det samme på din arbejdsplads for; dig selv, din chef/bestyrelse, dine kolleger, dine medarbejdere?

Hvad?

Hvorfor?

Hvordan?

Tør du kaste bolden op?

Hvem er klar til at gribe den?

Hvorfor er de klar til det?

Brug din ledelse til at skabe bevægelse. En bevægelse, der er brugbar og meningsgivende. Udvid bevidstheden om at være menneske af tiden og livet lige nu.

Måske du har lyst til at begynde med dig selv?

De bedste ønsker, Anita Hummelshøj Mikkelsen

www.hummelshoj.net

Posted in Din kant, Din kerne, Mellemleder, Mester og byggeleder, Topleder

Sådan performer du maximalt

Mange tror det handler om at være størst, bedst, først og er man det, så performer man maximalt.

Men… jeg må skuffe og sige, at der skal mere til.

 • Det er ikke altid dem, der er størst der er bedst.
 • Det er ikke altid dem, der er bedst, der gør den største forskel for dig.
 • Det er ikke altid dem, der er først, der lykkes bedst.

Maximal performance kommer indefra!

Ingen performer maximalt hvis de undervejs har:

 • Givet køb på sig selv
 • Har svigtet dem de har et ansvar for
 • Undladt interessen for at kende kernen i sig selv

For år tilbage skrev jeg e-bogen ’Personlig POWER’ og her i får du mit bud på, hvad personlig POWER består i at mestre.

Ingen personlig POWER, ingen maximal performance.

Her får du essensen. Elementerne der skal findes frem i dig og sættes i spil for, at du performer maximalt.

Personlighed

Hvis vi begynder med at se nærmere på selve ordet personlighed er det sammensat af person og lighed. Som jeg vælger at tolke det, handler det om, at der skal være lighed mellem den person du er og det du udstråler.

Overskud

Overskud er en tilstand vi er i, når vi er i flow, og mange ting synes at lykkedes for os. Når vi er i overskud, har vi energi til at se andres behov og også hjælpe andre, hvis de har behov for dette.

Vedholdenhed   

Vedholdenhed er i sig selv en enorm styrke, når vi benytter den på hensigtsmæssig vis. Vedholdenhed kan bære os gennem meget modstand, fordi vi tror på den vej, vi har valgt at gå, og på det mål vi har sat os.

Værdighed

Værdighed associerer til bl.a. at være noget værd og at være værdig til … to forskellige veje, som sagtens kan finde harmoni og samklang.

Engagement

Jeg elsker den værdi, der ligger i ordet engagement. At engagere sig, at brænde for noget, at glemme tid og sted midt i engagementet.

Refleksion

At kunne reflektere over tingene er på én og samme gang den kæmpe fordel og den store forbandelse, vi mennesker har modtaget gennem menneskets evolutionelle udvikling.

Ulempen ligger i, at vi bruger meget af vores energi på at overveje, om vi vil det ene eller det andet. Om hvad vi mener om dit og dat, om hvad andre mon mener, og om hvad andre mon mener om os!

Positivt, er evnen til at reflektere også en af de største gaver, vi har, fordi vi kan evaluere på vores egen adfærd, vores handlinger og vores måder at agere på.

At udfolde sit fulde potentiale handler på ingen måde om at være perfekt, men en hel del om, at turde stå ved at være den vi er med styrker og svagheder, fordele og ulemper og med evnen til at føle os elsket, alene fordi vi er den, vi er.

Bonus V – Vilje

‘Hvor der er vilje, er der vej’ lyder det velkendte ordsprog, og jeg må sige, at det nok ikke bliver uaktuelt de næste 100 år. Der er noget om snakken! Jeg vil med dette ekstra V-ord forære dig en bonusstyrke, som i sammenspil med de andre dyder kan bringe dig endnu nærmere udfoldelsen af dine personlige styrker, så du kan udfolde din personlige POWER.

Har du tid, så sæt dig ned og brainstorm over hvert enkelt område.

 • Hvad de hver især betyder for dig
 • Hvordan de kan gøre en positiv forskel for dig
 • Hvad du skal ændre eller øve dig i, for at styrkerne folder sig fuldt ud i dig
 • Hvor og hvordan du performer maximalt

Vil du have alt min viden om dette felt, så må du skrive til mig og bede om et eksemplar af hele e-bogen ’Personlig POWER’, mod 150 kr. og din mailadresse. Oveni giver jeg dig også mit inspirationsbrev, hvor du får yderligere uundværlig inspiration.

Må du performe maximalt i både liv og ledelse.

Anita Hummelshøj Mikkelsen

#Foredrag #Ledersparring #Retreat

Posted in Din kant, Din kerne, Mester og byggeleder, Topleder

Hvad er din unikness?

Hvad er din kant?

Hvad er din kerne?

Hvad er din unikness?

De 3 spørgsmål kan være vildt svære at besvare selv, med mindre man har øvet sig i at se og italesætte det og selv der kan det stadig være svært.

Nogle gange må jeg også selv ud og spørge mine omgivelser, hvad det er de mener kendetegner mig og hvorfor jeg på nogen måde skulle være mere interessant end den pakke rugbrød, der ligger henne i brugsen og venter på at blive købt af en kunde.

Sammenligner du dig selv med et rugbrød Anita, nu rabler det da for dig!

Næhhh det gør det ikke, for selv om det er et rugbrød og jeg er et menneske, så er vi begge på hver vores måde til salg og ligesom rugbrødet venter jeg på at en kunde får øje på mig og også får lyst til at købe ind på det de ser og oplever.

Og… ligesom rugbrødet mugner jeg lidt over tid, bliver uinteressant og urelevant – hvis ikke jeg er opmærksom.

Der er ikke nødvendigvis så lang vej mellem at være interessant til at blive urelevant.

Når jeg hjælper ledere eller andre med at finde deres unikness, deres kant og deres kerne, så kommer de faktisk ofte og føler sig urelevante eller i hvert fald har de svært ved lige præcis at sætte ord på, hvorfor netop de skulle være mere interessante end så mange andre.

Nogle bliver alt for korte og specifikke i deres udtryk, så det indtryk man oplever er, at de er kolde og kyniske. Andre bliver alt for bløde og har alt for lange forklaringer inden de kommer frem til deres budskab og de opleves ofte som værende for ufokuserede og ikke resultatorienterede nok.

Fælles for begge typer her er, at de ofte har deres unikness lige før det punkt, hvor de bliver for meget til enten den ene eller den anden side.

Det er bare så pokkers svært at få øje på de detaljer selv, for de er helt fyldt op af at levere godt nok. Måske kender du det fra andre situationer:

 • Det er godt at tale, men mindre godt at tale over sig
 • Det er godt at være præcis, men man kan også blive for punktlig
 • Det er godt at være ordentlig med sine ting, men det kan være dræbende at være for perfektionistisk
 • Det er godt at kunne være kreativ, men det er ikke godt når det er brugt for meget i f.eks. bogføringen

Som Jonny Cash nok ville have sagt: Walk the line

Og dog… her er det en anden linje du skal gå på. Du skal gå balance lige der, hvor du hverken er for meget eller for lidt og alligevel har fået din personlige kant (der hvor du differentierer dig fra andre) vist sammen med kernen i dig (det menneske du reelt er). Når disse faktorer går op i en højere enhed, brænder du igennem fordi du er unik og vi andre kan se din unikness.

En af de ledere jeg har hjulpet med at finde sin unikness sagde sådan her, da han havde haft sin første session med mig:

 ”Anita er skarp. Hun forstår at lytte, men også at udfordre dig på at finde din kant og dit budskab. Hun formår at skære ind til benet, guide dig, og er super konkret i sin feedback. Resultatet er, at du finder frem til dit budskab, hvad du står for og ind til din kerne”.
En leder i jobskifte

Det behøver ikke at tage lang tid at finde din unikness.

Det afhænger dog af:

 • Hvor godt du kender dig selv
 • Om det er generelt eller alene til en specifik situation du har behov for at kende den fx en jobsamtale
 • Om du er i stand til at lytte til dig selv
 • Om du tror på dig selv og er klar til at stå i dit lys og skinne
 • Om du er åben for input

Det handler om at sætte dig selv i spil i både liv og ledelse.

Gør du det, står du i dit lys, så vil du opleve, hvordan din verden åbner sig for dig, på en måde du endnu ikke har oplevet.

Kender du din unikness, din kant, din kerne???

Anita Hummelshøj Mikkelsen

#Foredrag #Ledersparring #Retreat

Posted in Din kant, Din kerne, Topleder

Er du en lederbanan?

Ja, det er et godt spørgsmål… måske er jeg den eneste, som ved det, eftersom det var et udtryk jeg en dag kom til at bruge som et billede på en bestemt ledertype.

Måske du kender en lederbanan eller selv er en – oooops det er du vel ikke…vel?

Here we go…

Udtrykket banan er gaflet fra de to kendte ’Bananer i pyjamas’ B1 og B2. Du ved, dem fra børneTV.

Det, som på mange måder kendetegner disse to bananer er, at hvad end B1 gør så gør B2 det også.

Kan du fornemme hvor jeg er på vej hen?

En lederbanan, er en leder, som nok sidder i en høj position, har en høj intelligens, er vant til at lede og til at gå forrest og alligevel sker der jævnligt det for ham, at han gør det, han kan se de andre ledere gør.

Sådan lidt med bind for øjnene og blind tillid, træffer han beslutninger, der overvejende er baseret på; at det gør de andre, så der må jo være noget om det eller noget der virker i det.

En del beslutninger træffes uden de store overvejelser om, hvorvidt det nu også passer ind i hans egen virksomhed eller organisation.

A la, når han spørges, hvorfor vi i virksomheden laver en årsrapport på flere hundrede sider, når nu ingen læser dem? Til bestyrelsen kortes rapporten ned til 6 sider, så de lige får essensen og ingen medarbejdere eller lederen selv får læst alle de 3-800 sider. Men vi har da selvfølgelig en ansat til alene at sørge for at denne rapport laves.

Her er ingen refleksion over, om det kan gøres smartere.

Eller, når det besluttes at virksomheden skal ud på de sociale medier, for det er det alle de andre er og for øvrigt kan Karen sekretær nok lave de opslag eller måske vælger i at købe en professionel til at tale jeres sag på medierne, uden større strategi….

Men fordi de andre jo er der, så må vi også være der – ik’!

En lederbanan glemmer nogle gange at tænke selv og at gå det skridt dybere, der skal til for at finde ud af om det også er relevant indenfor egne mure det der, som det alle de andre gør.

Lederbananen glemmer kort sagt at tage sig selv og virksomhedens fremtid med i ligningen på en måde, så det der vedtages også vedtages på et grundlag, der er overvejet og udvalgt af specifikke årsager, der også matcher virksomhedens øvrige profil eller den profil vi arbejder hen mod at være.

Lederbananen har ofte været leder i nogle år og er faldet lidt for tungt ned i den bløde stol, golfturene, pseudomøderne og hverdagens struktur, hvor alt for mange alt for let er enige og ingen stiller spørgsmål mere.

At en ellers energisk leder over år nogle gange forvandles til en magelig og alt for ukritisk lederbanan er farligt for alle virksomheder.

Lederbananerne har nemlig den tendens at de bliver selvfede og glemmer at lytte til kunderne, medarbejderne, samfundsbevægelserne. Og hvis de lytter, så tager de ikke det de hører for noget, som det er vigtigt at undersøge, overveje og handle på.

(Gen)Kender du nu en lederbanan?

Hvis du gør, hvad har du så lyst til at minde ham om?

Må du blive bedre end en lederbanan 😉

Anita Hummelshøj Mikkelsen

#Foredrag #Ledersparring #Retreat

Hop med på inspirationstoget….det kører nu….Klik her

Posted in Din kant, Din kerne, Ikke kategoriseret, Mellemleder, Mester og byggeleder, Topleder

Det er ikke robotter du leder

Jeg havde engang et møde med en leder, som klart gav udtryk for at han selv anså sig selv, som en rigtig dygtig leder.

Noget af det han var allermest stolt over og også fremhævede flere gange i vores samtale var;

At han efterhånden var blevet rigtig god til ikke at tage det så nært, hvordan hans medarbejdere havde det. Han var blevet meget bedre til at se dem mere som et nummer/ en genstand frem for som et menneske og det gjorde det lettere for ham at være leder

Av min arm!

Efter dette møde overvejede jeg, hvor mange ledere, der mon går rundt og har misforstået sin lederrolle lige så meget , som han havde.

Kan du se fejlen i hans tilgang?

Eller tænker du på samme måde?

Ledelse skal ikke, som et primært mål være let. Det skal være nærværende og engageret.

Som leder er du nødt til at have medmenneskelighed som en af dine styrker, for uden den kommer du, sikkert uden at vide det, til at køre dine medarbejdere ud over kanten en efter en.

Ledelse er ikke samlebåndsarbejde. Det er involvering.

Som medarbejder har man brug for at blive både set, hørt og forstået og det bliver man aldrig, hvis man i lederens øjne bare er en genstand, han kan flytte rundt med for forgodtbefindende.

Dine medarbejdere har brug for at blive oplevet i en helhed, som et helt menneske og som en del af en helhed.

Vil du se nærmere på dine medarbejdere og vil du lære dem bedre at kende så er her 3 essentielle områder du bør være nysgerrig på:

 1. Hvad i arbejdet og livet giver mening for din medarbejder?
 2. Hvad er det, der gør at din medarbejder har lyst til at møde ind i din virksomhed eller din afdeling dag efter dag?
 3. Hvilke styrker har din medarbejder – både fagligt og personligt

Kan du få den indsigt, og har du respekt for den viden du opnår, og for din medarbejder, kan du nu begynde at lede mennesker ud fra et meningsfuldt og medmenneskeligt perspektiv.

Overvej blot kort, hvordan du selv foretrækker at blive oplevet af dine medmennesker, ledere, kolleger, medarbejdere?

Det betyder ikke at din ledelse skal være blødsøden eller vattet. Det betyder blot, at du som et minimum har sat dig ind i, hvem du leder og hvordan du bedst kan drage nytte af dine medarbejdere – til alles bedste.

Må du være en stærk og medmenneskelig leder,

Anita Hummelshøj Mikkelsen

#Foredrag #Ledersparring #Retreat

Posted in Ikke kategoriseret, Mellemleder, Mester og byggeleder, Topleder

Hold kæft med alt dit brok og vær lidt taknemmelig

Kender du det, at du i en periode er blevet lidt for god til at finde tilværelsens tungere sider?

Det er som om alt det, der ikke er godt har det med at poppe op og vise sit negative ansigt igen og igen.

Photo by Akshar Dave on Pexels.com

Som om du i perioder nærmest drager problemerne til dig.

 • Så er der mange sygemeldinger
 • Nu har Henrik igen lavet fejl i regnskabet
 • Konen vrisser af dig
 • Børnene synes du fatter nul og en skid
 • Produktionsmaskinerne går i stå eller melder fejl
 • Møderne er fulde af frustrationer og få løsninger

SORTSYNET har ramt dig!

Den negative spiral hvirvler afsted og du bliver undervejs mere træt, mere ude af stand til at træffe de bedste beslutninger og det, der kommer ud af munden på dig er håbløshed…

Dine tanker har stillet ind på næste skandale, du er forberedt og kampklar og betydelig mere ude af balance end du vil indrømme.

WHAT TO DO?

Vær taknemmelig!

Sådan vender du spiralen så den begynder at snurre opad og blive mere og mere positiv.

Det du har fokus på er det du får. Så, når din hjerne er forberedt på det værste, fordi det er det den har oplevet i et stykke tid, så gør dit til at den igen retter fokus mod det, som er godt.

Det gode er der… du har bare ikke kigget efter det… kig nu…

 • Der er også dygtige og raske medarbejdere
 • Det var ikke en fejl, som ikke kunne rettes, den Henrik havde lavet
 • Din kone elsker dig, selv om du ind imellem irriterer hende
 • Børnene skal bare have lidt flere kram eller lidt mere interesse fra din side
 • Planlægningen går godt og der er folk på vej for at sætte produktionen igang igen
 • Møderne er til for, at I kan samarbejde om at finde de bedste løsninger

Og er du virkelig god, ser du også de mindre ting i livet, som er værd at takke for

 • Solen skinner
 • Stolen er blød
 • Udsigten er god
 • Du er rask
 • Du er elsket af nogen
 • Kaffen smager dejligt
 • Du har en bil, så du kan køre på arbejde
 • Du vågnede og fik endnu en dag

Fanger du dig selv i at brokke lidt for meget, så stop dig selv og vend spiralen.

Begynd med de små ting og øv dig i at se flere og flere ting og mennesker du har at være taknemmelig for i livet.

Taknemmelighed er også et ledelsesredskab 😉 Vidste du det?

Må dine dage blive bedre og bedre!

Anita Hummelshøj Mikkelsen

#Foredrag #Ledersparring #Retreat

Posted in Din kant, Ikke kategoriseret, Mellemleder, Mester og byggeleder, Topleder

2 enkle spørgsmål, der kan forbedre din ledelse med det samme

”Jeg er ikke som de andre, jeg er noget for mig selv…” lyder det i en sang jeg erindrer at have hørt gennem min opvækst i det vestjyske.

Og ja, jeg er sgu ikke som de andre, for jeg vil faktisk hellere være noget for mig selv om end det også kan give nogle grove hak i tuden, når jeg har fået den stukket for langt frem. Men… min erfaring er, at jeg overlever, reflekterer, lærer og går styrket videre på livets vej.

Jeg har altid haft en fantastisk god tillid til min mavefornemmelse og har oplevet masser af gange, at det er når jeg får lyttet til den, at jeg foretager mig de bedste valg i livet.

Anita Hummelshøj Mikkelsen

De bedste valg er ikke altid det samme som de letteste valg. Det har også krævet blod, sved og tårer at holde fast i det jeg har kunnet mærke, var bedst og mest rigtigt for mig. Sådan er det og det er okay, for det er livet, når det er bedst.

Først skal vi bare lige omkring, hvornår det er, at vi ’glemmer’ at stille disse to spørgsmål eller ikke har lyst til at stille de to vigtige spørgsmål.

Mange gange glemmer vi at stille os selv et par meget vigtige spørgsmål – skal nok komme til dem om lidt.

Vi stiller os sjældent de vigtigste spørgsmål, når vi kan se at den kortsigtede løsning kan give os en glød, vi kan varme os ved lidt endnu.

Anita Hummelshøj Mikkelsen

Ja, så virker det, lige der, helt uoverskueligt at skulle satse mere langsigtet – også selv om gevinsten oftest er større ved at vente.

Vil du have en 100g chokoladebar nu, hvor du virkelig mærker du trænger eller vil du vente 4 uger og så få en 500g chokoladebar? Det er her og nu du mærker, at du trænger. Og din hjerne vil gerne tilfredsstille din krops længsel efter en sukkerbelønning, så mange vælger 100g nu og slår sig til tåls med ”at det jo ikke er sikkert behovet stadig er der om 4 uger”. Men… det er det… og chokoladen er spist… Jagten på den næste kortfristede belønning sætter ind!

Overført til arbejdslivet er det i disse situationer:

 • Når du laver en midlertidig plan i stedet for at lave en gennemtænkt langsigtet strategi.
 • På kontoret: når du stiller kaffekoppen, lægger brochuren, stakker arbejdssedlerne på kontorbordet og møder ind til et værre rod dagen efter. Frem for at lægge tingene på plads med det samme eller ved dags afslutning.
 • På byggepladsen: når du ikke ruller kablerne ind, men lader dem ligge ude i mudret, når du kaster værktøjet ind i containeren i stedet for at få tingene på sin rigtige plads med det samme eller ved dagens afslutning.
 • Når du vender det blinde øje til den konflikt, der har været under opsejling i nogen tid og om lidt er ved at eksplodere om ørerne på dig, fordi du ikke fik den taget i opløbet.
 • Når du kun får tænkt på at nu skal medarbejderne også snart melde ferie ind, hvis du skal nå at lave en plan frem for at lave en skabelon en gang for alle, som du kan hænge op i god tid og så alle i god ro har overblikket over ferieperioden på arbejdspladsen og i de små hjem.

Er sikker på du har fanget hvad jeg mener.

Så nu er det tid til de to vigtige spørgsmål, når du vil gøre din ledelse bedre og bedre, dag for dag…

1: Hvad hæmmer mig i at gøre det, som er vigtigst i nuet?

2: Hvad fremmer mig i, at jeg når tingene på en ordentlig og fremsynet måde?

Gå lidt på opdagelse i din dag med disse to spørgsmål og fang de situationer, hvor du kan forbedre dig. For… du er ikke som de andre, du er noget for dig selv!

Derfor skal du vælge at gøre din ledelse bedre og bedre, skridt for skridt, dag for dag.

Anita Hummelshøj Mikkelsen

Spis elefanten i små bidder eller tag et skridt ad gangen – så skal du nok finde ud af, hvad der skal til for, at du er bedre og bedre i din ledelse.

Pst… lad nu være med at undervurdere værdien i at bruge 20 min. med refleksion, opdagelser og planlægning.

Måske ikke i dag, men over tid, vil du med disse to små spørgsmål opleve, at du forbedrer din ledelse og dit tidsforbrug – ikke kun en lille smule, men en hel del.

Afsæt tid i kalenderen: de 2 spørgsmål / 20 min. / 1 x ugen / i 3 måneder og oplev forskellen.

God fornøjelse med at finde lidt mere af din kant og din kerne.

Støtte og opbakning, Anita Hummelshøj Mikkelsen

Brug for hjælp?